ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืชเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาโท สาขากีฏวิทยา และ สาขาโรคพืช ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ระหว่างวันที่ 11 สิงหาคม - 10 ตุลาคม 2564 รายละเอียดเพิ่มเติมในโปสเตอร์ที่แนบมาพร้อมนี้


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2021-09-10 15:59:19
เผยแพร่โดย : สิริญา คัมภิโร | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 984 ครั้ง