ขอเชิญชวนศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มช. ทุกท่าน ร่วมตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ของสมาคมฯ

สมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มช. ทุกท่าน ร่วมตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ของสมาคมฯ

สามารถร่วมแสดงความเห็นได้ที่ https://forms.gle/4C1xsTHhg7EjG8Jp8


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2021-07-07 11:46:19
เผยแพร่โดย : อภิชาติ ใจยนต์ | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_details.ctp, line 115]
เปิดอ่าน : 271 ครั้ง