ขอเชิญเข้าร่วมฟังการนำเสนอวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท เรื่อง “การคัดเลือกพันธุ์คะน้าฮ่องกงต้นเล็กโดยวิธีการคัดเลือกต้นต่อแถวต่อต้นประยุกต์”

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการนำเสนอวิทยานิพนธ์

ของนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาพืชสวน

เรื่อง

การคัดเลือกพันธุ์คะน้าฮ่องกงต้นเล็กโดยวิธีการคัดเลือกต้นต่อแถวต่อต้นประยุกต์

โดย นางสาวกมลดา สุภจันทร์

ในวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.

โดยผ่านระบบ Zoom  (https://cmu-th.zoom.us/j/95082108517)


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2021-06-14 16:28:35
เผยแพร่โดย : สุพัตรา บัวนาค | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 683 ครั้ง