สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว รับสมัครนักศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (รอบพิเศษ)

สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (รอบพิเศษ)

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 พฤษภาคม 2564 

โดยสามารถอ่านรายละเอียดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (รอบพิเศษ)

ได้ที่ http://admission.grad.cmu.ac.th/admissions/indexth.php?p=107&id=6575 

หรือสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-944031


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2021-05-19 11:01:29
เผยแพร่โดย : เนตรวราภรณ์ มัจฉาน้อย | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 851 ครั้ง