ขอเลื่อนการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการแมลงศัตรูหลังการเก็บเกี่ยวด้วยเทคโนโลยีทางเลือก"

ขอเลื่อนการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการแมลงศัตรูหลังการเก็บเกี่ยวด้วยเทคโนโลยีทางเลือก (Stored Product Insect Management using Alternative Technology)”  ในวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโนา 2019 (COVID-19) ที่เเพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีประกาศยกระดับการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ให้งดหรือเลื่อนการจัดกิจกรรมที่เป็นการรวมตัวของคนหมู่มากออกไปจนกว่าสถานการณ์ของโรคจะคลี่คลาย


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2021-05-05 09:32:14
เผยแพร่โดย : เนตรวราภรณ์ มัจฉาน้อย | หน่วยงานที่จัด : ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
เปิดอ่าน : 847 ครั้ง