พืชผักปลอดสารพิษเกี่ยวข้องกับพวกเราทุกคนอย่างไร?

"โปรดลองพิจารณาในการอ่าน"

 

เราต่างทราบกันดีว่าสารเคมี

ไม่ปลอดภัย ไม่ว่าสารเคมีนั้น

จะไปซุกซ่อนอยู่ในสิ่งใดก็ตาม

โดยเฉพาะกับสิ่งที่เรารับประทานเข้าไป

 

ผู้คนจำนวนมาก

ยังไม่เกิดกระบวนการ

ตระหนักรู้ในสิ่งนี้

หลายคนไม่ยอมจ่าย

ส่วนต่างเพียงน้อยนิด

ระหว่าง"อาหารที่ปลอดภัย ปลอดสารพิษ" 

กับ"อาหารที่อุดมไปด้วยสารพิษ"

 

สิ่งที่เกิดขึ้นมีผลกระทบต่อทั้งระบบ

เมื่อเราต้องการผักที่สวยงาม 

หรือนอกฤดูกาล

ซึ่งไม่เป็นไปตามธรรมชาติ

 

ผู้ผลิตก็จะมุ่งผลิต

ในเชิงพาณิชย์

และอุตสาหกรรมเป็นหลัก

เพื่อตอบสนอง

ตามสิ่งที่พวกเราต้องการ

ซึ่งส่วนใหญ่มีความจำเป็นต้องใช้สารเคมี

 

เกษตรกรที่มีเจตนาดี 

ผู้ซึ่งปลูกพืชผักปลอดสารพิษ

ก็จะค่อยๆ หมดกำลังใจ 

ไม่สามารถหล่อเลี้ยงตนเอง

และครอบครัวได้

เนื่องด้วยเมื่อผลิตมาแล้ว

ไม่มีผู้ซื้อหรือมีผู้ซื้อน้อย

 

พวกเขาจะค่อยๆ เลือนหายไป

จากวงจรของการผลิต

พืชผักปลอดสารพิษ

 

และที่เลวร้ายไปกว่านั้น 

เขาอาจหันไปผลิตพืชผัก

ที่ใช้สารเคมีแทน

 

เมื่อตั้งคำถามว่า 

"แล้วมันเกี่ยวกับเราอย่างไร?"

สามารถตอบได้ว่า 

เราก็จะ"ป่วย"จากอาหาร

ที่รับประทานเข้าไป

 

เราจะถูกแวดล้อมไป

ด้วยสารพิษทั้งในน้ำ, อากาศ, อื่นๆ

และโดยเฉพาะในอาหาร

ซึ่งเราต้องรับประทานทุกวัน 

 

เมื่อสะสมนานวันเข้า 

โรคภัยก็จะมาเยี่ยมเยือน

ตั้งแต่โรคทั่วไปกระทั่งถึง

โรคร้าย อาทิ โรคมะเร็ง

 

โดยแท้ที่จริงแล้ว 

การรับประทานอาหารให้เป็นยา

เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแก่ร่างกาย

คือทางออกที่ดีที่สุด 

เป็นการป้องกันไว้ดีกว่าแก้ไข

 

และเมื่อถึงเวลานั้น 

ให้ลองกลับไปอ่านย่อหน้าที่สอง

 

สิ่งที่เราต้องจ่ายจะกลายเป็น

ค่ารักษาพยาบาล

ที่หนักหนาสาหัสกว่าหลายเท่านัก

เพื่อให้เรายังคงมีชีวิตอยู่...

 

แต่หากเราเริ่มต้นดูแลตนเอง

ทีละเล็กละน้อยตั้งแต่วันนี้

บทสรุปจะไม่ต้องจบ

ที่ต้องซ่อมร่างกาย

และต้องทุกข์ทรมาน

.

.

ดังที่กล่าวย้ำอยู่เสมอว่า

 

"เสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง

ดีกว่าต้องซ่อมแซมร่างกายที่ผุพัง".

.

"ต้นทุนในการ"สร้าง"สุขภาพนั้น

ต่ำกว่า....ต้นทุนในการ"ซ่อม"สุขภาพ”.

.

.

ด้วยความรักและปรารถนาดีเสมอ.

..................................

#ตลาดเกษตรปลอดพิษอาหารปลอดภัย

"ตลาดที่มีชีวิตและลมหายใจ".

.................................................

บริหารงานโดยศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

#สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

ระบบตรวจสอบย้อนกลับ #AGtraceCMU

.................................................

รายละเอียดเพิ่มเติม:

สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

https://www.facebook.com/carsrstation

 

ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

http://www.agri.cmu.ac.th/carsr

.....................................................

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

หรือเยี่ยมชม ศึกษา ดูงาน

และสั่งซื้อสินค้าปลอดสารพิษ 100%

ผ่าน Inbox เพจสถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

https://www.facebook.com/carsrstation

หรือโทร. 053-944624

.........................................

 


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2021-03-20 17:36:07
เผยแพร่โดย : ฐานิต ศาลติกุลนุการ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1571 ครั้ง