ขอเชิญระดมทุน เพื่อปรับปรุงหอพักเรือนไม้ ไร่แม่เหียะ

ขอเชิญระดมทุน เพื่อปรับปรุงหอพักเรือนไม้ ไร่แม่เหียะ

อาคารเอื้องผึ้ง เอื้องคำ และเอื้องเงิน โดยให้คงรูปแบบอัตลักษณ์ของหอเรือนไม้ไว้ เพื่อคงความทรงจำของชาวเกษตร มช

• เนื่องในวาระการเฉลิมฉลองคณะเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 55 ปี ในปี พ.ศ. 2565

• ใช้เป็นหอพักในการฝึกงาน ทำกิจกรรม สนับสนุน การเรียนการสอน ของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ นักเรียน นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น เกษตรกร และประชาชนทั่วไปที่มาเข้าค่าย ฝึกอบรม และกิจกรรมต่าง ๆ

• แหล่งสร้างรายได้ของไร่แม่เหียะ

• เป็นอาคารอนุสรณ์ 55 ปี ของไร่แม่เหียะ

ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชีไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชื่อบัญชี : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เลขบัญชี : 667-435-8784

และแจ้งยอดการโอนเงินได้ที่เบอร์ 0-5394-4009 ต่อ 112

#เลือดเข้ม #AggieCMU #งานเกษตรภาคเหนือครั้งที่10

#55ปีคณะเกษตรศาสตร์ #Aggiealumni


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2021-03-09 15:22:39
เผยแพร่โดย : นาตยา ใจปัญญา | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1112 ครั้ง