โครงการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวพระราชดำริฯ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์บริการวิชาการรับใช้สังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยจัดตั้งโครงการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ซึ่งมอบหมายให้สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประสานงานหน่วยงานภายใน อันได้แก่ คณะเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมบูรณาการแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ได้รับมอบหมายจากคณะเกษตรศาสตร์ ให้เป็นผู้รับผิดชอบในด้านการเกษตรบนพื้นที่สูง นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริศ ยิ้มแย้ม หัวหน้าศูนย์วิจัยฯ และคณะนักวิชาการและเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ ร่วมด้วย

 


เอกสารประกอบ : ไม่มีเอกสารประกอบ

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2020-08-19 15:48:36
เผยแพร่โดย : จรีเมธ อังกสิทธิ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1088 ครั้ง