ขั้นตอนการใช้งาน CMU IT ACCOUNT สำหรับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์

การยืนยันตัวตนผ่าน CMU IT ACCOUNT

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้ดำเนินการปรับปรุงการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์รูปแบบใหม่ โดยใช้การยืนยันตัวตนผ่าน CMU IT Account ซึ่งเน้นการใช้ 1 บัญชี ใช้งานได้ทุกบริการ (One account for all services) โดยนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก สามารถใช้งานได้ตามขั้นตอนดังนี้

1. เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์คณะเกษตรศาสตร์เรียบร้อยแล้ว หากนักศึกษาต้องการใช้งานระบบสารสนเทศด้านการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ให้คลิ๊กปุ่ม STUDENT LOGIN 

2. กรอก CMU Email และ Password ของนักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนกับสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. เมื่อยืนยันตัวตนสำเร็จ สามารถเลือกระบบสารสนเทศด้านการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ได้ตามที่ต้องการ หากต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ให้คลิ๊กเมนู แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

 

4. ระบบจะเปิดสิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว อาทิ รูปโปรไฟล์ ช่องทางการติดต่อ เป็นต้น เพื่ออัพเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและรับการแจ้งเตือนการบริการด้านสารสนเทศใหม่ๆ ได้ตลอดเวลา 

5. หากใช้งานระบบเรียบร้อยแล้วให้ คลิ๊ก ออกจากระบบ ทุกครั้ง 


วิธีการกู้คืน CMU IT ACCOUNT

บัญชีไอทีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ CMU Account เป็นกุญแจสำคัญในการระบุตัวตนสำหรับการเข้าใช้บริการไอทีของมหาวิทยาลัย อาทิ e-mail, Wi-Fi, CMU SIS, CMU Online โดยผู้ใช้จะเป็นผู้กำหนด CMU Account (xxxxxxx@cmu.ac.th) และรหัสผ่านด้วยตนเอง

กรณีเป็นนักศึกษาใหม่ ที่ยังไม่มี CMU IT Account คลิ๊ก เข้าใช้บริการ CMU IT ACCOUNT   ที่นี่

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับ CMU Account ที่ https://itsc.cmu.ac.th/services/38


เอกสารประกอบ : ไม่มีเอกสารประกอบ

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2019-08-05 13:37:44
เผยแพร่โดย : อภิรมย์ วุฒิคณารักษ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1550 ครั้ง