ขอแสดงความยินดีกับปิยะวรรณ ฝักฝ่าย

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร ขอแสดงความยินดีกับปิยะวรรณ ฝักฝ่าย นักศึกษาภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

ได้รับรางวัลระดับดี ในการเสนอแบบบรรยาย ประเภทนักศึกษา งานประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 20  ประจำปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวผลงาน
วันที่เผยแพร่ : 2019-02-18 10:37:50
เผยแพร่โดย : อภิรมย์ วุฒิคณารักษ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1646 ครั้ง