Notice (8): Undefined variable: mis_organize_id [APP\Controller\WebsController.php, line 7588]
Notice (8): Undefined variable: mis_organize_id [APP\Controller\WebsController.php, line 7673]
Faculty of Agriculture, Chiang Mai University, คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เอกสารประกอบ : Download เครื่องเขย่า

กลุ่มข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่เผยแพร่ : 2019-01-23 09:43:00
เผยแพร่โดย : ทินกร ใจมา | หน่วยงานที่จัด : งานการเงิน การคลังและพัสดุ
เปิดอ่าน : 1800 ครั้ง