เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 019/2562 การซื้อตู้แช่แข็งควบคุมอุณหภูมิต่ำ -86 องศาเซลเซียส
เอกสารประกอบ : Download เอกสารประกวดราคาตู้แช่แข็ง

กลุ่มข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่เผยแพร่ : 2018-12-07 09:30:06
เผยแพร่โดย : ทินกร ใจมา | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1757 ครั้ง