ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการ ตู้ดูดไอสารเคมี แบบต่อท่อออกนอกอาคาร จำนวน 1 ชุด
เอกสารประกอบ : Download ราคากลาง.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่เผยแพร่ : 2018-12-06 17:52:47
เผยแพร่โดย : วรางคณา กันทะลา | หน่วยงานที่จัด : งานการเงิน การคลังและพัสดุ
เปิดอ่าน : 1693 ครั้ง