ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการ ตู้อบสูญญากาศ จำนวน 1 ชุด
เอกสารประกอบ : Download 3.ราคากลาง.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่เผยแพร่ : 2018-12-06 17:50:27
เผยแพร่โดย : วรางคณา กันทะลา | หน่วยงานที่จัด : งานการเงิน การคลังและพัสดุ
เปิดอ่าน : 1617 ครั้ง