ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ตู้แช่แข้งควบคุมอุณหภูมิ-86 องศาเซลเซียส จำนวน 1 ชุด
เอกสารประกอบ : Download 3.ราคากลาง.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่เผยแพร่ : 2018-12-06 17:49:01
เผยแพร่โดย : วรางคณา กันทะลา | หน่วยงานที่จัด : งานการเงิน การคลังและพัสดุ
เปิดอ่าน : 1929 ครั้ง