กำหนดการรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ขอให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เรียนอยู่ภาคการศึกษาสุดท้ายหรือตกค้างไปรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ระหว่างวันพุธที่ 31 มกราคม - วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ และวันจันทร์ที่ 5 - วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561


เอกสารประกอบ : Download กำหนดการคาดว่า 22560

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2018-01-05 16:47:13
เผยแพร่โดย : เจตณวัฒน์ ฟูตั๋น | หน่วยงานที่จัด : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
เปิดอ่าน : 1114 ครั้ง