นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติ

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 และวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กระบวนวิชา 359461 พืชเครื่องดื่ม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นริศ ยิ้มแย้ม อาจารย์ประจำกระบวนวิชา เข้าศึกษาเรียนรู้เรื่อง การปลูกและผลิตกาแฟ ครบวงจร ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ซึ่งมีนายนเรศ ปินตาเลิศ นายกฤช เขตอนันต์ และนายพงศ์ หลวงมูล นักวิทยาศาสตร์เกษตร ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ถ่ายทอดความรู้


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2023-02-21 15:17:26
เผยแพร่โดย : จรีเมธ อังกสิทธิ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 481 ครั้ง