ขอเชิญนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ทุกระดับร่วมตอบแบบสอบถามโครงการวิจัย

ด้วยโครงการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน CMU Mental Health Center จะทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบของ COVID-19 กับปัญหาสุขภาพจิตของนักศึกษาและปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จึงขอความร่วมมือมายังคณะเพื่อเก็บข้อมูลงานวิจัย ตามแผ่นประชาสัมพันธ์ดังแนบ


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2022-03-23 09:23:42
เผยแพร่โดย : เอกรัตน์ คงยอด | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 893 ครั้ง