กระบวนวิชา 400290 การปลูกและผลิตกาแฟอะราบิก้าแบบครบวงจร (สัปดาห์ที่ 8)

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง เปิดกระบวนวิชา 400290 หัวข้อการปลูกและผลิตกาแฟอะราบิกาแบบครบวงจร ในภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 14 คน สัปดาห์ที่ 8 ของการฝึกงาน วันพุธที่ 24 กันยายน 2563 เรียนรู้เรื่องการชงกาแฟเบื้องต้น ซึ่งมีนนายนเรศ ปินตาเลิศ นักวิทยาศาสตร์เกษตร และนายจรีเมธ อังกสิทธิ์ พนักงานปฎิบัติงาน พร้อมคณะเป็นผู้ควบคุม ณ หน่วยพัฒนากาแฟล้านนาไทย ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2020-09-24 10:00:46
เผยแพร่โดย : จรีเมธ อังกสิทธิ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1178 ครั้ง