ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา TCAS รอบที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าว นำสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา 
ติดต่อรายตัว ณ หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๔-๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ในเวลาราชการ


เอกสารประกอบ : Download ทุนTCAS1เพิ่มเติม.pdf

กลุ่มข่าว : ข่าวบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 2020-08-21 09:41:58
เผยแพร่โดย : เอกรัตน์ คงยอด | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1198 ครั้ง