ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ลำดับข่าว หัวข้อข่าว วันที่เผยแพร่ จำนวนที่เปิดอ่าน
1 รับมอบ ปุ๋ยอินทรีย์ 2023-09-12 282
2 รับมอบ เครื่องยิงสี color sorter 2023-09-01 244
3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ เข้าฝึกงาน 2023-08-28 343
4 หลักสูตรรอบรม “การชงกาแฟ และการเท Latte Art 2023-07-27 403
5 ขอเชิญเข้าร่วมการ อบรมหลักสูตร "การชงกาแฟ และการเท Latta Art" 2023-06-26 204
6 โครงการบริการวิชาการ 2023-06-04 402
7 สวัสดีปีใหม่ไทยอาจารย์อาวุโส 2566 2023-04-28 391
8 สวัสดีปีใหม่ไทย 2566 2023-04-19 357
9 ออกหน่วยให้บริการกาแฟในงานสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน 2023-02-27 466
10 นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติ 2023-02-21 455
11 ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ 2023-02-17 468
12 ต้อนรับ อธิการบดีของ National Ilan University (NIU) ประเทศไต้หวัน 2023-02-16 399
13 ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ 2023-02-11 470
14 ภาควิชารังสีเทคนิค เข้าเยี่ยมชมสถานที่เพาะปลูกต้นกาแฟ 2023-02-03 429
15 การประชุมศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ประจำเดือนมกราคม 2566 2023-01-31 331
16 ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ 2023-01-27 431
17 ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ 2023-01-19 445
18 สำนักงานเกษตรอำเภอลับแล ศึกษาดูงาน 2023-01-18 443
19 ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ 2023-01-07 418
20 Q Processing Course Level 2 - Professional 2022-12-17 349
21 ร่วมการจัดเวทีเสวนาถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตกาแฟ 2022-12-12 417
22 เตรียมความพร้อมจัดนิทรรศการ 2022-11-22 406
23 ฝึกงาน 2 กระบวนวิชา 400290 หัวข้อการปลูกและผลิตกาแฟอะราบิก้าแบบครบวงจร 2022-11-18 520
24 จัดบูธนิทรรศการภายใต้ศูนย์ AIC จังหวัดเชียงใหม่ 2022-11-11 393
25 ศึกษาดูงาน ขบวนการปลูกและผลิตกาแฟและโกโก้แบบครบวงจร 2022-10-31 835
26 นัดหมาย และชี้แจ้งการฝึกงาน 2 (กระบวนวิชา 400290) 2022-10-19 455
27 พิธีมุทิตาจิต อำลา และขอบคุณ 2565 2022-09-23 458
28 การประชุมศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ประจำเดือนกันยายน 2565 2022-09-16 420
29 ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าเชียงใหม่ และกงสุลกิตติมศักดิ์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยฯ 2022-08-23 466
30 นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติ 2022-08-10 657
31 ประชุมคณะทำงานโครงการ Innovation Alley 2022-08-05 591
32 การประชุมศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ประจำเดือนมิถุนายน 2565 2022-06-30 614
33 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟมอโกคี เข้าศึกษาดูงาน 2022-06-21 705
34 เข้ารดน้ำดำหัว ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) 2022-05-02 682
35 สวัสดีปีใหม่ไทย 2565 2022-04-25 655
36 การประชุมศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ประจำเดือนเมษายน 2565 2022-04-07 605
37 บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) เข้าศึกษาดูงาน 2022-04-05 643
38 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย เข้าศึกษาดูงาน 2022-02-14 836
39 กระบวนวิชา 359461 ศึกษากระบวนการชง และชิม 2022-02-08 706
40 กระบวนวิชา 400290 หัวข้อการปลูกและผลิตกาแฟอะราบิก้าแบบครบวงจร (สัปดาห์ที่ 8) 2022-02-02 671
41 โครงการ USAC เยี่ยมชมดูงาน 2022-01-28 612
42 ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ 2022-01-26 693
43 กระบวนวิชา 400290 หัวข้อการปลูกและผลิตกาแฟอะราบิก้าแบบครบวงจร (สัปดาห์ที่ 7) 2022-01-26 636
44 กระบวนวิชา 400290 หัวข้อการปลูกและผลิตกาแฟอะราบิก้าแบบครบวงจร (สัปดาห์ที่ 6) 2022-01-19 787
45 ผศ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม นำนักศึกษากระบวนวิชา 359461 ศึกษาดูงาน 2022-01-15 764
46 กระบวนวิชา 400290 หัวข้อการปลูกและผลิตกาแฟอะราบิก้าแบบครบวงจร (สัปดาห์ที่ 5) 2022-01-12 776
47 มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าศึกษาดูงานสถานีวิจัยเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยน (ไร่หน้า) 2021-12-22 779
48 กระบวนวิชา 400290 หัวข้อการปลูกและผลิตกาแฟอะราบิก้าแบบครบวงจร (สัปดาห์ที่ 4) 2021-12-22 872
49 เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 2021-12-21 648
50 กระบวนวิชา 400290 หัวข้อการปลูกและผลิตกาแฟอะราบิก้าแบบครบวงจร (สัปดาห์ที่ 3) 2021-12-15 754
51 กระบวนวิชา 400290 หัวข้อการปลูกและผลิตกาแฟอะราบิก้าแบบครบวงจร (สัปดาห์ที่ 2) 2021-12-08 736
52 การประชุมศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ประจำเดือนธันวาคม 2564 2021-12-08 653
53 กระบวนวิชา 400290 หัวข้อการปลูกและผลิตกาแฟอะราบิก้าแบบครบวงจร (สัปดาห์ที่ 1) 2021-12-01 785
54 การฝึกงานนักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ตลอดระยะเวลา 2 เดือน (เดือนกันยายน ถึง เดือนตุลาคม 2564) 2021-09-16 811
55 การประชุมศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ประจำเดือนกันยายน 2564 2021-09-13 887
56 คณะครูจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสันป่าตองสาขาพืชศาสตร์ มาดูสถานที่ฝึกงาน 2021-09-07 986
57 นักศึกษาสาขาวิชาโรคพืช ฝึกทักษะวิชาชีพ 2021-09-04 796
58 ชี้แจงรายละเอียดการขอใช้พื้นที่ป่าไม้ของสถานีวิจัยเกษตรที่สูงป่าเกี๊ยะ 2021-08-19 965
59 ชี้แจงรายละเอียดการขอใช้พื้นที่ป่าไม้ของสถานีวิจัยเกษตรที่สูงหนองหอย 2021-08-10 845
60 ปรึกษาหารือ Food Innovation and Packaging Center: FIN 2021-07-07 837
61 ปรึกษา หารือ การฝึกงาน 2021-06-24 774
62 นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเข้าฝึกงาน 2021-06-15 825
63 การประชุมศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ประจำเดือนมิถุนายน 2564 2021-06-09 813
64 สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ ศึกษาดูงาน 2021-03-17 1083
65 กระบวนวิชา 400290 การปลูกและผลิตกาแฟอะราบิก้าแบบครบวงจร ภาคการศึกษาที่ 2-2563 (26-27 กุมภาพันธ์ 64) 2021-02-27 1078
66 กระบวนวิชา 400290 การปลูกและผลิตกาแฟอะราบิก้าแบบครบวงจร ภาคการศึกษาที่ 2-2563 (24 ก.พ. 64) 2021-02-24 1040
67 การประชุมศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 2021-02-22 842
68 กระบวนวิชา 400290 การปลูกและผลิตกาแฟอะราบิก้าแบบครบวงจร ภาคการศึกษาที่ 2-2563 (17 ก.พ. 64) 2021-02-17 848
69 การศึกษาดูงานและอบรมหลักสูตรความรู้เบื้องต้นและการชงกาแฟ 2021-02-16 818
70 ออกหน่วยให้บริการกาแฟ พร้อมถ่ายทอดความรู้ด้านกาแฟในงานสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน 2021-02-04 881
71 ศึกษาดูงาน สถานีวิจัยเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยนไร่หลัง 2020-12-26 1058
72 คอร์สชงกาแฟขั้นพื้นฐาน สำหรับ Barista มือใหม่ 2020-12-24 1177
73 กระบวนวิชา 400290 การปลูกและผลิตกาแฟอะราบิก้าแบบครบวงจร (สัปดาห์ที่ 3) ภาคการศึกษาที่ 2-2563 2020-12-23 958
74 กระบวนวิชา 359360 (พืชอุตสาหกรรมเบื้องต้น) ศึกษากระบวนการแปรรูปกาแฟ พร้อมทั้งการชงและชิมกาแฟ 2020-12-19 917
75 กระบวนวิชา 400290 การปลูกและผลิตกาแฟอะราบิก้าแบบครบวงจร (สัปดาห์ที่ 2) ภาคการศึกษาที่ 2-2563 2020-12-16 916
76 "คอร์สสอนชงกาแฟ และการเท Latte Art" 2020-12-12 1568
77 กระบวนวิชา 400290 การปลูกและผลิตกาแฟอะราบิก้าแบบครบวงจร (สัปดาห์ที่ 1) ภาคการศึกษาที่ 2-2563 2020-12-09 1208
78 การประชุมศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ครั้งที่ 6/2563 2020-11-27 1236
79 ลงพื้นที่งานบริการวิชาการ โครงการกาแฟ สร้างป่า รักษาป่า และการผลิตข้าวให้พอบริโภคตลอดปี ในพื้นที่อำเภออมก๋อยและอำเภอแม่แจ่ม 2020-11-26 1057
80 ร่วมจัดนิทรรศการในงาน ThaiFlux Workshop 2020 2020-11-16 999
81 ร่วมกิจกรรม Workshop slowbar cmu coffee 2020-11-05 982
82 ติดตามงานวิจัย โครงการปลูกป่าเศรษฐกิจพิชิตหมอกควันที่ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 2020-10-28 1054
83 คณบดี และรองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง 2020-10-27 1122
84 คณะทำงานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ_อมก๋อย เข้า รับการปรึกษา 2020-10-27 1070
85 แสดงความยินดีกับคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 2020-10-27 1037
86 การฝึกงานนักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ตลอดระยะเวลา 2 เดือน (เดือนกันยายน ถึง เดือนตุลาคม 2563) 2020-10-22 1197
87 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเหมืองแม่เหมาะ เข้าศึกษาดูงาน การปลูกและผลิตกาแฟอาราบิก้า 2020-10-15 1358
88 กระบวนวิชา 400290 การปลูกและผลิตกาแฟอะราบิก้าแบบครบวงจร (สัปดาห์ที่ 10) 2020-10-07 1134
89 กระบวนวิชา 400290 การปลูกและผลิตกาแฟอะราบิก้าแบบครบวงจร (สัปดาห์ที่ 9) 2020-09-30 1154
90 นักศึกษากระบวนวิชา 361210 (ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเบื้องต้น) เข้าศึกษาเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกาแฟ 2020-09-28 1123
91 กระบวนวิชา 400290 การปลูกและผลิตกาแฟอะราบิก้าแบบครบวงจร (สัปดาห์ที่ 8) 2020-09-23 1161
92 พิธีมุฑิตาจิต ประจำปี 2563 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง 2020-09-18 1449
93 กระบวนวิชา 400290 การปลูกและผลิตกาแฟอะราบิก้าแบบครบวงจร (สัปดาห์ที่ 7) 2020-09-16 1273
94 การฝึกงานนักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ 2020-09-09 1270
95 ต้อนรับคณะผู้บริหารจากบรัษท ปากซองไฮแลนด์ จำกัด 2020-09-08 1585
96 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ 2020-09-08 1282
97 การประชุมศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ครั้งที่ 5/2563 2020-09-03 1151
98 กระบวนวิชา 400290 การปลูกและผลิตกาแฟอะราบิกาแบบครบวงจร (สัปดาห์ที่ 6) 2020-09-02 1721
99 กระบวนวิชา 400290 การปลูกและผลิตกาแฟอะราบิกาแบบครบวงจร (สัปดาห์ที่ 5) 2020-08-26 1271
100 โครงการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวพระราชดำริฯ 2020-08-19 1029
101 กระบวนวิชา 400290 การปลูกและผลิตกาแฟอะราบิกาแบบครบวงจร (สัปดาห์ที่ 3) 2020-08-05 1225
102 สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน ศึกษาดูงานการพัฒนากาแฟตามโครงการ Lanna Hub center 2020-07-31 1235
103 กระบวนวิชา 400290 การปลูกและผลิตกาแฟอะราบิกาแบบครบวงจร (สัปดาห์ที่ 2) 2020-07-29 1769
104 กระบวนวิชา 400290 การปลูกและผลิตกาแฟอะราบิกาแบบครบวงจร (สัปดาห์ที่ 1) 2020-07-22 1790
105 ประชุมศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 2020-07-16 1273
106 โครงการจัดทำวีดีทัศน์วิชาการรับใช้สังคม (USR) 2020-06-04 1326
107 Mr.Jack Op De Laak  ผู้เชียวชาญด้านกาแฟ ให้คำปรึกษาด้านสายพันธุ์กาแฟอาราบีกา 2020-05-15 1384
108 ดื่มกาแฟแลอดีต พิศปัจจุบัน สานอนาคต 2020-04-22 1266
109 การฝึกงาน กาแฟครบวงจร ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 2020-04-20 1468
110 พ่นยาฆ่าเชื้อภายในศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง 2020-04-04 1664
111 แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาและบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ 2020-03-24 1100
112 โครงการเรียนรู้เกษตรที่สูง "เก็บกาแฟ แลม่อนแจ่ม" ครั้งที่ 4 2020-02-08 1708
113 อบรมหลักสูตร มาตรฐานและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กาแฟไปสู่แบรนด์ A-Coffee 2020-02-06 1796
114 สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ 4/2563 2020-01-29 1687
115 โครงการเรียนรู้เกษตรที่สูง "เก็บกาแฟ แลม่อนแจ่ม" ครั้งที่ 3 2020-01-25 1689
116 โครงการเรียนรู้เกษตรที่สูง "เก็บกาแฟ แลม่อนแจ่ม" ครั้งที่ 2 2020-01-18 1912
117 การฝึกอบรมหัวข้อ "Highland Arabica Coffee Production" ให้แก่คณะนักศึกษาจาก National Ilan University (NIU) ประเทศไต้หวัน 2020-01-14 1582
118 โครงการเรียนรู้เกษตรที่สูง "เก็บกาแฟ แลม่อนแจ่ม" ครั้งที่ 1 2020-01-11 1874
119 งานสังสรรค์ปีใหม่ ๒๕๖๓ 2020-01-10 1418
120 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูงมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่อดีตผู้บริหาร 2020-01-06 1337
121 ดอกนางพญาเสือโคร่งบานปี 2562/63 2019-12-26 1337
122 การฝึกงานนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 2 2019-12-25 1363
123 ผู้ร่วมประชุมพื้นที่สงวนชีวมณฑล จากประเทศเวียดนามเข้าศึกษาดูงาน 2019-12-20 1422
124 การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) หลักสูตร “การปลูกและการผลิตกาแฟอะราบิกา" โดย บริษัทสานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด 2019-12-18 1459
125 การร่วมจัดนิทรรศการในงานแถลงข่าวและเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562 2019-12-13 1364
126 การประชุมศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูงประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ 2019-12-03 1192
127 การต้อนรับคณะผู้ดูงานจาก Meji University เมือง Tokyo ประเทศญี่ปุ่น 2019-12-02 1308
128 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารที่ทำการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง 2019-11-29 1533
129 การฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการของ ธกส 2019-11-28 1637
130 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูงร่วมจัดแสดงในงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ ๙ 2019-11-07 1307
131 การเข้าร่วมประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพกาแฟไทย 2019-09-25 1423
132 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสู่คุณภาพการศึกษา กิจกรรมพัฒนาลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว "สู่ลูกจ้างมืออาชีพ" 2019-09-14 1784
133 จัดนิทรรศการและสาธิตในงาน CMU Open House 2019-08-30 1584
134 ต้อนรับคณะดูงานจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร 2019-08-29 1547
135 การออกหน่วยฝึกอบรมเคลื่อนที่และติดตามประเมินผลการฝึกอบรม 2019-08-26 1528
136 การออกหน่วยฝึกอบรมเคลื่อนที่และติดตามประเมินผลการฝึกอบรม 2019-08-22 1622
137 การศึกษาดูงานโดยบุคลากรจาก Chinese Academy of Tropical Agricultural Sciences (CATAS) จากประเทศจีน 2019-08-16 1747
138 การฝึกงานนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2562 2019-08-14 1439
139 การออกหน่วยฝึกอบรมเคลื่อนที่และติดตามประเมินผลการฝึกอบรม 2019-08-09 1654
140 สถานีวิจัยที่สูงป่าเกี๊ยะในฤดูฝน 2019-08-06 1421
141 กิจกรรม Big Cleaning Day ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง 2019-08-02 1575
142 ต้นกล้ากาแฟสำหรับฤดูการผลิต 2562/63 2019-08-02 1892
143 การออกหน่วยฝึกอบรมเคลื่อนที่และติดตามประเมินผลการฝึกอบรม 2019-07-27 1478
144 การประชุมศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูงประจำเดือนกรกฎาคม 2562 2019-07-26 1556
145 การออกหน่วยฝึกอบรมเคลื่อนที่และติดตามประเมินผลการฝึกอบรม 2019-07-23 1745
146 การฝึกอบรมเคลื่อนที่และการติดตามประเมินผล 2019-07-05 2109
147 การฝึกอบรมเกษตรกรรมธรรมชาติ รุ่นที่ 3 ประจำปี 2562 2019-06-23 1649
148 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดการฟื้นฟูสวนกาแฟภายหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต" 2019-06-20 1522
149 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การผลิตกาแฟ" 2019-06-06 1484
150 การฝึกอบรมเคลื่อนที่และการติดตามประเมินผล 2019-03-09 1377
151 การฝึกอบรมเคลื่อนที่และการติดตามประเมินผล ครั้งที่ 1/2562 2019-02-26 1790
152 การฝึกอบรมเกษตรกรรมธรรมชาติ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2562 2019-02-10 1200
153 เชิญชมดอกนางพญาเสือโคร่งบาน ณ สถานีฝึกอบรมเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยน 2019-01-25 1587
154 การประชุมปรึกษาหารือด้านการดำนินงานของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง 2019-01-24 1631
155 การฝึกอบรมเกษตรธรรมชาติ รุ่นที่ ๑/๒๕๖๒ 2019-01-13 1769
156 การติดตามประเมินผลและออกหน่วยฝึกอบรมเคลื่อนที่ 2018-09-14 1649
157 การติดตามประเมินผลและออกหน่วยฝึกอบรมเคลื่อนที่ สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ดอยม่อนล้าน จังหวัดเชียงใหม่ 2018-08-25 2010
158 การติดตามประเมินผลและออกหน่วยฝึกอบรมเคลื่อนที่ สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านเสาแดง อ. กัลยาณิวัฒนา จ. เชียงใหม่ 2018-08-10 2267
159 การติดตามประเมินผลและออกหน่วยฝึกอบรมเคลื่อนที่ บ้านปงเหนือ ต. แม่เงิน อ. เชียงแสน จ. เชียงราย 2018-07-22 1814
160 การฝึกอบรมหลักสูตรเกษตรกรรมธรรมชาติ (การฝึกอบรมเคลื่อนที่) วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 2018-04-07 1657
161 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อใช้ในครัวเรือน" วันที่ 10-11 มีนาคม พ.ศ. 2561 2018-03-10 1683
162 การฝึกอบรมหลักสูตรเกษตรกรรมธรรมชาติครั้งที่ 2 วันที่ 18-24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 2018-02-18 1886
163 สื่อมวลชนส่วนกลางเยี่ยมชมและบันทึกภาพดอกนางพญาเสือโคร่ง 2018-01-27 1638
164 การฝึกอบรมหลักสูตรเกษตรกรรมธรรมชาติครั้งที่ 1 วันที่ 14-20 มกราคม พ.ศ. 2561 2018-01-14 1641