ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ลำดับข่าว หัวข้อข่าว วันที่เผยแพร่ จำนวนที่เปิดอ่าน
1 แนะนำสาขาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร 2021-08-11 128
2 รับสมัครเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปีที่ 13 “เกษตรสร้างสรรค์ สุขยังยืน 2021-07-20 128
3 การแจ้งเตือนบริการจาก REG-CMU ผ่าน LINE  2021-07-09 116
4 การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าบำรุงหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 2021-07-09 149
5 รับสมัครพนักงานราชการ 2021-06-04 150
6 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ 2021-06-01 134
7 รับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 3) 2021-05-19 175
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2) 2021-04-29 211
9 กรมชลประทาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 2021-04-26 149
10 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดวันเกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55 2021-04-02 201
11 รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2564 2021-03-04 214
12 กฟผ.เปิดรับสมัครงานเพิ่มกว่า 1,000 อัตรา 2021-02-25 217
13 ประกาศ ผลการพิจารณาช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2021-02-24 211
14 มูลนิธิโครงการหลวง ประกาศรับสมัครงาน 2021-02-19 245
15 ประกาศการรับสมัครรับทุนอุดหนุนการศึกษา (สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร) 2021-02-15 242
16 ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1) 2021-01-26 280
17 แนวททางการจัดการเรียนการสอน การสอบกลางภาค ฝึกงาน สหกิจศึกษา การประชุม และการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 4 - 24 มกราคม 2564 2021-01-04 223
18 รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ประจำปีการศึกษา 2564 2020-12-01 271
19 รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเกษตร ประจำปีการศึกษา 2564 2020-11-27 296
20 รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท ประจำปีการศึกษา 2564 2020-11-06 373
21 การรองรับสมรรถนะ CMU School of Lifelong Education 2020-08-16 310
22 ประกาศผ่อนคลายเฝ้าระวังโรคระบาด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2020-08-14 334
23 CMU School of Lifelong Education 2020-08-14 308
24 ประชาสัมพันธ์กำหนดการสอบความรู้ความสามารถทั่วไป(ก.พ.) 2563 2020-06-18 369
25 รายงานการศึกษาชุมชนการเกษตร (EBOOK) 2020-03-13 882
26 กำหนดการโครงการเศรษฐศาสตร์เกษตร 5 สถาบัน 2020-01-16 444
27 บรรยาย "การเชื่อมงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย "  2020-01-10 583
28 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท 2020-01-06 620
29 กรมส่งเสริมฯ รับสมัครงานหลายอัตรา 2019-12-19 558
30 รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 2019-11-07 772
31 เชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ การจัดการการตลาด 2019-10-22 498
32 เชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ นโยบายและการวางแผน 2019-10-22 496
33 เชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ 2019-10-22 501
34 รายชื่อวารสารที่ผ่านการรับรอง (TCI) 2019-10-10 432
35 กำหนดวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนบัณฑิต ครั้งที่ 54 2019-10-08 472
36 อบรมการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์นานาชาติ 2019-08-20 501
37 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องวันไหว้ครู 2562 2019-08-14 517
38 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2019-07-02 525
39 ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 18 2019-06-20 926
40 ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ (วทท 45) 2019-06-18 539
41 กรมพัฒนาชุมชนเปิดสอบบรรจุ 78 อัตรา 2019-06-14 536
42 กรมการท่องเที่ยวเปิดรับสมัคร 2 อัตรา 2019-06-14 445
43 รับสมัครนักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับบัณฑิตศึกษา 2019-03-25 554
44 ทุนสำหรับผู้สนใจศึกษาในระดับบัณฑิต 2019-02-07 477
45 รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา 2562 2019-01-25 509
46 ขอเชิญร่วมงานแสดงความยินดีบัณฑิต 61 2019-01-09 506
47 ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา 2562 2018-12-04 552
48 รางวัลนำเสนอภาคบรรยายดีเด่น 2018-11-27 631
49 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 2018-11-21 694
50 งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 44 2018-10-29 426
51 แสดงความยินดีกับนางสาวเรณุกา แปงเมือง 2018-08-21 674
52 เชิญร่วมพิธีไหว้ครู 2018-08-15 536
53 Big cleaning day 2018 2018-08-15 845
54 โครงการ Refresher ประจำปี 2561 2018-08-11 444
55 คู่มือการกรอก Tor-JA 2018-06-28 372
56 ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ 2018-06-28 623
57

การประชุมสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2018-06-23 374
58 โครงการสัมมนาทางวิชาการ ด้านธุรกิจเกษตร  2018-06-22 502
59

ประชาสัมพันธ์ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร มช.

2018-06-19 639
60 International Confernce 2018-06-19 362
61 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเกษตร (ภาคพิเศษ) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2) 2018-06-13 560
62 แนวปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 2018-06-01 373
63 ประชุมวิชาการนานาชาติ 2018-05-22 421
64 รับสมัครนักศึกษาใหม่ 61 2018-04-30 960
65 เรียนเชิญร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัว 2561 2018-04-19 373
66

ทุนการศึกษาไต้หวัน..

2018-04-04 468
67

ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษ!!! "สุดยอดเทคนิคการสร้างธุรกิจจากศูนย์สู่ความสำเร็จ"

2018-04-02 450
68

กรอก TOR สำหรับกลุ่มลูกจ้างประจำ เพื่อนำไปใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561

2018-03-27 431
69

บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "Design Thinking approach"

2018-03-21 408