ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ลำดับข่าว หัวข้อข่าว วันที่เผยแพร่ จำนวนที่เปิดอ่าน
1 รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา "หลักสูตรสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท" ประจำปี 2566 (รอบพิเศษ) 2023-05-16 204
2 รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา "หลักสูตรสาขาวิชาเศรษฐศาสตรเชิงบูรณาการเพื่อการจัดการธุรกิจเกษตรและทรัพยากรอย่างยั่งยืน" ประจำปี 2566 (รอบพิเศษ) 2023-05-16 160
3 ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท 2023-05-03 125
4 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร 2022-10-31 366
5 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร 2022-10-31 272
6 ธกส เปิดรับสมัครงาน 2022-10-12 235
7 ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (รอบที่ 3) ปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท 2022-06-03 379
8 ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (รอบที่ 3) ปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเชิงบูรณาการเพื่อการจัดการธุรกิจเกษตรและทรัพยากรอย่างยั่งยืน 2022-06-03 541
9 กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 2022-05-24 395
10 ขอเชิญชวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ 2022-05-18 341
11 ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเชิงบูรณาการเพื่อการจัดการธุรกิจเกษตรและทรัพยากรอย่างยั่งยืน ปีการศึกษา 2565 2022-05-05 421
12 ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท ปีการศึกษา 2565 2022-05-05 399
13 รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา "สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเชิงบูรณาการเพื่อการจัดการธุรกิจเกษตรและทรัพยากรอย่างยั่งยืน" ประจำปี 2565 2022-02-25 643
14 รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา "สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท" ประจำปี 2565 2022-02-25 552
15 โครงการศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนและวิเคราะห์ระบบนิเวศเกษตรร่วมกับชุมชน 2022-02-24 416
16 CPF รับสมัครงาน 2022-02-15 460
17 แนะนำสาขาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร 2021-08-11 614
18 รับสมัครเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปีที่ 13 “เกษตรสร้างสรรค์ สุขยังยืน 2021-07-20 598
19 การแจ้งเตือนบริการจาก REG-CMU ผ่าน LINE  2021-07-09 573
20 การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าบำรุงหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 2021-07-09 613
21 รับสมัครพนักงานราชการ 2021-06-04 623
22 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ 2021-06-01 545
23 รับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 3) 2021-05-19 536
24 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2) 2021-04-29 645
25 กรมชลประทาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 2021-04-26 734
26 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดวันเกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55 2021-04-02 655
27 รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2564 2021-03-04 613
28 กฟผ.เปิดรับสมัครงานเพิ่มกว่า 1,000 อัตรา 2021-02-25 665
29 ประกาศ ผลการพิจารณาช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2021-02-24 546
30 มูลนิธิโครงการหลวง ประกาศรับสมัครงาน 2021-02-19 656
31 ประกาศการรับสมัครรับทุนอุดหนุนการศึกษา (สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร) 2021-02-15 616
32 ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1) 2021-01-26 622
33 แนวททางการจัดการเรียนการสอน การสอบกลางภาค ฝึกงาน สหกิจศึกษา การประชุม และการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 4 - 24 มกราคม 2564 2021-01-04 524
34 รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ประจำปีการศึกษา 2564 2020-12-01 575
35 รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเกษตร ประจำปีการศึกษา 2564 2020-11-27 652
36 รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท ประจำปีการศึกษา 2564 2020-11-06 703
37 การรองรับสมรรถนะ CMU School of Lifelong Education 2020-08-16 646
38 ประกาศผ่อนคลายเฝ้าระวังโรคระบาด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2020-08-14 668
39 CMU School of Lifelong Education 2020-08-14 636
40 ประชาสัมพันธ์กำหนดการสอบความรู้ความสามารถทั่วไป(ก.พ.) 2563 2020-06-18 666
41 รายงานการศึกษาชุมชนการเกษตร (EBOOK) 2020-03-13 1267
42 กำหนดการโครงการเศรษฐศาสตร์เกษตร 5 สถาบัน 2020-01-16 774
43 บรรยาย "การเชื่อมงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย "  2020-01-10 911
44 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท 2020-01-06 1000
45 กรมส่งเสริมฯ รับสมัครงานหลายอัตรา 2019-12-19 871
46 รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 2019-11-07 1228
47 เชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ การจัดการการตลาด 2019-10-22 833
48 เชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ นโยบายและการวางแผน 2019-10-22 846
49 เชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ 2019-10-22 824
50 รายชื่อวารสารที่ผ่านการรับรอง (TCI) 2019-10-10 734
51 กำหนดวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนบัณฑิต ครั้งที่ 54 2019-10-08 749
52 อบรมการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์นานาชาติ 2019-08-20 1070
53 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องวันไหว้ครู 2562 2019-08-14 852
54 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2019-07-02 794
55 ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 18 2019-06-20 1468
56 ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ (วทท 45) 2019-06-18 819
57 กรมพัฒนาชุมชนเปิดสอบบรรจุ 78 อัตรา 2019-06-14 806
58 กรมการท่องเที่ยวเปิดรับสมัคร 2 อัตรา 2019-06-14 736
59 รับสมัครนักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับบัณฑิตศึกษา 2019-03-25 1035
60 ทุนสำหรับผู้สนใจศึกษาในระดับบัณฑิต 2019-02-07 786
61 รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา 2562 2019-01-25 779
62 ขอเชิญร่วมงานแสดงความยินดีบัณฑิต 61 2019-01-09 779
63 ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา 2562 2018-12-04 826
64 รางวัลนำเสนอภาคบรรยายดีเด่น 2018-11-27 934
65 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 2018-11-21 1056
66 งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 44 2018-10-29 608
67 แสดงความยินดีกับนางสาวเรณุกา แปงเมือง 2018-08-21 1047
68 เชิญร่วมพิธีไหว้ครู 2018-08-15 775
69 Big cleaning day 2018 2018-08-15 1398
70 โครงการ Refresher ประจำปี 2561 2018-08-11 721
71 คู่มือการกรอก Tor-JA 2018-06-28 573
72 ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ 2018-06-28 826
73

การประชุมสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2018-06-23 576
74 โครงการสัมมนาทางวิชาการ ด้านธุรกิจเกษตร  2018-06-22 978
75

ประชาสัมพันธ์ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร มช.

2018-06-19 848
76 International Confernce 2018-06-19 570
77 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเกษตร (ภาคพิเศษ) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2) 2018-06-13 1009
78 แนวปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 2018-06-01 584
79 ประชุมวิชาการนานาชาติ 2018-05-22 632
80 รับสมัครนักศึกษาใหม่ 61 2018-04-30 1196
81 เรียนเชิญร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัว 2561 2018-04-19 581
82

ทุนการศึกษาไต้หวัน..

2018-04-04 691
83

ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษ!!! "สุดยอดเทคนิคการสร้างธุรกิจจากศูนย์สู่ความสำเร็จ"

2018-04-02 676
84

กรอก TOR สำหรับกลุ่มลูกจ้างประจำ เพื่อนำไปใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561

2018-03-27 616
85

บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "Design Thinking approach"

2018-03-21 602