ข่าวบริการการศึกษาทั้งหมด

ลำดับข่าว หัวข้อข่าว วันที่เผยแพร่ จำนวนที่เปิดอ่าน
1 โครงการแลกเปลี่ยน Chinese Culture University 2024/2025 2024-04-18 50
2 ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน University of the Ryukyus Fall Semester 2024-02-28 86
3 เงินสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ 2024-02-19 122
4 ขอประชาสัมพันธ์โครงการ Fall Semester Exchange Student Program, National Chung Hsing University ไต้หวัน (หมดเขต 15 มีนาคม 2567) 2024-02-13 110
5 การรับสมัครนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษา ณ Indian Institute of Technology Kanpur 2024-02-13 111
6 ขอประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน SSIP 2024 Summer Program, Showa Women University ประเทศญี่ปุ่น 2024-02-13 100
7 ขอประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Meiji SPSE Fall Semester 2024 (หมดเขต 1 มีนาคม 2567) 2024-02-13 85
8 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Waseda University Fall 2024 (หมดเขต 19 กุมภาพันธ์ 2567) 2024-02-13 121
9 ขอประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน ณ University of Hyogo ประเทศญี่ปุ่น (หมดเขต 23 กุมภาพันธ์ 2567) 2024-02-13 97
10 ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ASIAN International Mobility for Students (AIMS) Programme 2024-02-01 116
11 การประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยและความร่วมมือ จาก UK Science and Research Funding Opportunities 2024-02-01 97
12 CMU Presidential Scholarship 2024 2024-01-31 101
13 รับสมัครทุนโครงการแลกเปลี่ยน TUFS Fall Exchange Program 2024 2024-01-31 129
14 เปืดรับสมัครทุนการศึกาของรัฐบาลสาธารณรัฐตุรกี (Türkiye Scholarships) 2024-01-31 90
15 ทุนการศึกษาของรัฐบาลบรูไนฯ ประจำปีการศึกษา 2024/2025 2024-01-31 97
16 ประชาสัมพันธ์ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โครงการ “ASEAN+ONE SCHOLARSHIP” ระดับบัณฑิตศึกษา (ทุนให้เปล่า) 2023-12-19 92
17 เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2567 (สาขาวิชาพืชสวน) 2023-12-14 162
18 เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2567 (สาขาวิชาปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 2023-12-14 117
19 เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2567 (สาขาวิชาพืชไร่) 2023-12-14 124
20 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศเปิดรับรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปี 2567 2023-12-14 87
21 ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 6th Asian-Pacific Conference on Plant-Microbes Symbiosis and Nitrogen Fixation (6th APMNF) 2023-12-13 128
22 ทุนผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย TA/RA ปีการศึกษา 2567 สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตใหม่ (รหัส 67...) 2023-12-06 480
23 ทุนผู้ช่วยสอนและทุนผู้ช่วยวิจัย แบบ Active Recruitment ปีการศึกษา 2567 สำหรับนักศึกษาให่ (รหัส  67..) 2023-12-01 117
24 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "The Narional Conference on Routine to Research (R2R) for High Performance Organization 2024" 2023-12-01 105
25 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "Green ASIA and Sustainability Forum: Innovation, Health Science and Digital Education Quality for Sustianable Develop in the Next Normal" 2023-12-01 101
26 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2566 2023-09-12 251
27 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 26 และทุนพัฒนานักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 2023-08-31 575
28 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้ขยายระยะเวลาการสมัครรับทุนการศึกษาในประเทศและทุนการศึกษาต่างประเทศ 2023-08-25 145
29 กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 58 2023-08-24 13944
30 งานแนะแนวศึกษาต่อ ประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 2 (เข้างานฟรี!!) 2023-08-23 145
31 รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) สาขาวิชาพืชสวน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566 2023-08-18 188
32 รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) สาขาวิชาพืชไร่ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566 2023-08-18 169
33 โครงการฝึกงาน International Internship Pilot Program (IIPP) 2023-08-17 243
34 เปิดรับสมัครนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 2021-09-06 673
35 เปิดรับสมัครนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 (รอบที่ 2) 2021-02-25 1294