นิเทศนักศึกษาฝึกงาน 3 (กระบวนวิชา 365390)

ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีระพงษ์ เสาวภาคย์ และ อาจารย์ ดร.นิพนธ์ มาวัน อาจารย์ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ ไปนิเทศนักศึกษาฝึกงานชั้นปีที่ 3 กระบวนวิชา 365390 การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร เพื่อดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการฝึกงาน  อีกทั้งยังเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน ทั้งปัญหาด้านวิชาการและปัญหาการปรับตัวของนักศึกษาในสภาวะการทำงานจริง ณ สถานีวิจัยสัตว์ป่าดอยเชียงดาว ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เอกสารประกอบ :

Photo : 4 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การเรียนการสอน
วันที่เผยแพร่ : 23 พ.ค. 2567
เผยแพร่โดย : วิริยา แสนจันทอง | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 58 ครั้ง