โครงการอบรมทางการเกษตรเรื่องการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากวัสดุธรรมชาติและการตลาดสินค้าแบบออนไลน์ ให้กับนักศึกษาในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 18 พฤษภาคม 2567 นายสมศักดิ์ จีรัตน์ นักวิทยาศาสตร์เกษตร ศูนย์ AIRID ได้เป็นวิทยากรในการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากวัสดุธรรมชาติ ภายใต้โครงการอบรมทางการเกษตรเรื่องการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากวัสดุธรรมชาติและการตลาดสินค้าแบบออนไลน์ ให้กับนักศึกษาในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

#คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม

#ศูนย์วิจัยบูรณาการสาธิตและฝึกอบรมนวัตกรรมเกษตร

#CMU #ChiangMaiUniversity #มช #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน #CMUBGCmodelเอกสารประกอบ :

Photo : 9 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การศึกษาดูงาน
วันที่เผยแพร่ : 18 พ.ค. 2567
เผยแพร่โดย : ฐานิต ศาลติกุลนุการ | หน่วยงานที่จัด : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เปิดอ่าน : 121 ครั้ง