การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาพืชศาสตร์และสาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ศูนย์ AIRID ได้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาพืชศาสตร์และสาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร จำนวน 8 คน โดยมี อ.ดร.ณัฐพล คงดี ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ฯ AIRID ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ เป็นผู้กล่าวต้อนรับและแนะนำทีมวิทยากรของศูนย์ฯ เอกสารประกอบ :

Photo : 3 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การเรียนการสอน
วันที่เผยแพร่ : 13 พ.ค. 2567
เผยแพร่โดย : ฐานิต ศาลติกุลนุการ | หน่วยงานที่จัด : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เปิดอ่าน : 148 ครั้ง