นิเทศนักศึกษาฝึกงาน 3 (กระบวนวิชา 365390)

อาจารย์ ดร.มนตรี แสนวังสี อาจารย์ประจำภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ ไปนิเทศนักศึกษาฝึกงานชั้นปีที่ 3 กระบวนวิชา 365390 การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร เพื่อดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการฝึกงาน  อีกทั้งยังเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน ทั้งปัญหาด้านวิชาการและปัญหาการปรับตัวของนักศึกษาในสภาวะการทำงานจริง ณ ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชาชูปถัมภ์ ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2567เอกสารประกอบ :

Photo : 13 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การเรียนการสอน
วันที่เผยแพร่ : 14 พ.ค. 2567
เผยแพร่โดย : วิริยา แสนจันทอง | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 167 ครั้ง