ศูนย์บริการวิชาการฯ จัดโครงการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารฯ แก่พ่อค้าแม่ค้ากาดโก้งโค้ง มช.

ศูนย์บริการวิชาการฯ จัดโครงการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารฯ แก่พ่อค้าแม่ค้ากาดโก้งโค้ง มช.

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 9.00 – 12.00 น. ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรม หลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหารแก่พ่อค้าแม่ค้ากาดโก้งโค้งเกษตร มช. และผู้ประกอบการที่สนใจ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคที่ใช้บริการร้านอาหารภายในกาดโก้งโค้งเกษตร มช. ว่าพ่อค้าแม่ค้าที่มาขายในกาดโก้งโค้งเกษตร มช. ทุกร้าน ผ่านการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหารและปฏิบัติตนตามหลักสุขาภิบาลอาหารทุกครั้งขณะประกอบอาหาร ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การจัดอบรมและเป็นวิทยากรในโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร คณะเกษตรศาสตร์ มช.

 เอกสารประกอบ :

Photo : 27 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : บริการวิชาการ
วันที่เผยแพร่ : 27 มี.ค. 2567
เผยแพร่โดย : ปนัดดา ไชยศักดิ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 79 ครั้ง