ให้การต้อนรับ Prof.Dr. Yutaka Mastuno และ Assoc.Prof.Dr. Masaomi Kimura

วันที่ 28 มีนาคม เวลา 09.00-16.30 ทีมวิจัยศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ประกอบด้วย ผศ.ดร.พิมพ์ใจ สีหะนาม อ.ดร.พวงเพชร เหมรัตน์ตระกูล ดร. พลกฤษณ์ มณีวระ และ ดร.ปาริชาติ เทียนจุมพล ได้ให้การต้อนรับ Prof.Dr. Yutaka Mastuno และ Assoc.Prof.Dr. Masaomi Kimura จาก Department of Environmental Management, Faculty of Agriculture, Kindai University ประเทศญี่ปุ่น พร้อมทั้งหารือความร่วมมือด้านงานวิจัย และพาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของศูนย์วิจัย ฯ และแปลงวิจัยของคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เอกสารประกอบ :

Photo : 13 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การประชุม
วันที่เผยแพร่ : 28 มี.ค. 2567
เผยแพร่โดย : ณัฐชนน สันธทรัพย์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 102 ครั้ง