โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร จำนวน 20 คน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีระพงษ์ เสาวภาคย์ หัวหน้าภาควิชาฯ รวมถึงคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้อง AB5-550 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เอกสารประกอบ :

Photo : 35 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วันที่เผยแพร่ : 8 มี.ค. 2567
เผยแพร่โดย : วิริยา แสนจันทอง | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 132 ครั้ง