การบริหารจัดการแปลงปลูกกาแฟอย่างเหมาะสมเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลกาแฟ

วันที่ 21 มีนาคม 2567 นายถาวร สุภาวงค์ นักวิทยาศาสตร์เกษตร ของศูนย์ AIRID ได้เป็นวิทยากรเรื่อง "การบริหารจัดการแปลงปลูกกาแฟอย่างเหมาะสมเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลกาแฟ" ภายใต้โครงการ "ฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพลูกค้าพักชำระหนี้" โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาขุนยวม มีผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 170 ราย ณ ศาลาประชาคม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

#SeedtoCup

#คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

#ศูนย์วิจัยบูรณาการสาธิตและฝึกอบรมนวัตกรรมเกษตร

#CMU #ChiangMaiUniversity #มช #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน #CMUBGCmodelเอกสารประกอบ :

Photo : 2 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : บริการวิชาการ
วันที่เผยแพร่ : 21 มี.ค. 2567
เผยแพร่โดย : ฐานิต ศาลติกุลนุการ | หน่วยงานที่จัด : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เปิดอ่าน : 91 ครั้ง