ค่ายวิทยาศาสตร์เกษตร 2567 Aggie Summer Camp 2024

วันที่ 21 มีนาคม 2567 ศูนย์วิจัย บูรณาการ สาธิต และฝึกอบรมนวัตกรรมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  AIRID  ได้เปิดพื้นที่ต้อนรับน้องๆ จากกิจกรรม

"ค่ายวิทยาศาสตร์เกษตร 2567 Aggie Summer Camp 2024"ตอน เกษตร วิทย์ Kid สนุก ภายใต้การดำเนินงานของ ATSC คณะเกษตรศาสตร์ มช. 

โดยทีมวิทยากร ได้แก่  นายทัพไท หน่อสุวรรณ ว่าที่ร้อยตรีกฤษฏิ์ ใจปัญญา ในฐาน Little Farmer

นายฐานิต ศาลติกุลนุการ และนางสาวรัตนาพร  ใจมา ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับฐานการเรียนรู้วัสดุจากธรรมชาติ และทำของเล่นจากธรรมชาติ 

สนุกสนานกันทั้งทีมวิทยากรและน้องๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เอกสารประกอบ :

Photo : 11 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การศึกษาดูงาน
วันที่เผยแพร่ : 21 มี.ค. 2567
เผยแพร่โดย : ฐานิต ศาลติกุลนุการ | หน่วยงานที่จัด : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เปิดอ่าน : 141 ครั้ง