การสัมมนาและรายงานความก้าวหน้า นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ภาคการศึกษาที่ 2/2566

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567 ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการสัมมนาและรายงานความก้าวหน้านักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เอกสารประกอบ :

Photo : 32 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : สัมมนาวิชาการ
วันที่เผยแพร่ : 18 มี.ค. 2567
เผยแพร่โดย : เนตรวราภรณ์ มัจฉาน้อย | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 100 ครั้ง