ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4/2567 (วาระพิเศษ) พิจารณา (ร่าง) ตัวชี้วัดแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 09:00 - 16:30 น. ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการประชุมดังกล่าวเป็นการพิจารณา (ร่าง) ตัวชี้วัดแผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์

เอกสารประกอบ :

Photo : 6 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การประชุม
วันที่เผยแพร่ : 6 มี.ค. 2567
เผยแพร่โดย : อุสนา ก๋าทอง | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 109 ครั้ง