การจัดประชุมหารือ เพื่อให้การเตรียมความพร้อมเข้าสู่การประเมิน เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx300)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยทีมผู้บริหารและหัวหน้างาน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีการจัดประชุมหารือ เพื่อให้การเตรียมความพร้อมเข้าสู่การประเมิน เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx300) ของส่วนงาน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงศ์ นาทวิชัย เป็นวิทยากรพี่เลี้ยงประจำส่วนงาน ในวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09:30-12:00 น. ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์เอกสารประกอบ :

Photo : 5 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การประชุม
วันที่เผยแพร่ : 27 ก.พ. 2567
เผยแพร่โดย : วริภัทร จีนโน | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 84 ครั้ง