การอบรมหลักสูตร "ทักษะประสาทสัมผัส ฺBasic Sensory Skill" รุ่นที่ 1

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์ AIRID ได้จัดอบรมหลักสูตร "ทักษะประสาทสัมผัส ฺBasic Sensory Skill" รุ่นที่ 1 จำนวน 12 ราย โดยมีนายนเรศ ปินตาเลิศ และ นายพงศ์ หลวงมูล นักวิทยาศาสตร์เกษตร ของศูนย์ AIRID เป็นวิทยากรให้ความรู้ </p>
					<hr><br>


					<div class='list-group gallery'><div class=เอกสารประกอบ :

Photo : 17 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : อบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 23 ก.พ. 2567
เผยแพร่โดย : ฐานิต ศาลติกุลนุการ | หน่วยงานที่จัด : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เปิดอ่าน : 117 ครั้ง