คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมโครงการ “รักษ์จามจุรีทรงปลูก”

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมโครงการ “รักษ์จามจุรีทรงปลูก”

.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ ร่วมโครงการ “รักษ์จามจุรีทรงปลูก” โดยได้รับเกียรติจาก คุณวสันต์ ลีละยูวะ นักศึกษาเก่าเกษตร มช. รุ่น 6 เป็นผู้แทนนำต้นจามจุรี จำนวน ๕ ต้น ซึ่งเพาะจากเมล็ดพันธุ์ของต้นจามจุรีทรงปลูก โดย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๐๕ มาปลูกภายในพื้นที่ของศูนย์วิจัย บูรณาการ สาธิตและฝึกอบรมนวัตกรรมการเกษตร (แม่เหียะ) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗

.

โครงการ “รักษ์จามจุรีทรงปลูก” เกิดขึ้นจากชมรมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๑๘ หรือ CU18 ได้ร่วมกันจัดทำโครงการฯ เพื่อให้ต้นจามจุรีทรงปลูก คงอยู่ “เป็นเครื่องเตือนใจตลอดกาล” โดยการขยายพันธุ์ต้นลูกจามจุรีทรงปลูก และได้ขอความร่วมมือหน่วยงาน องค์การ สถาบันการศึกษา ในทุกจังหวัด สนับสนุนการปลูกต้นจามจุรี (เพาะจากเมล็ดพันธุ์ต้นทรงปลูก) ในพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อให้ต้นจามจุรีทรงปลูก เจริญงอกงามแผ่กิ่งก้านสร้างความร่มเย็นเป็นสุขแก่ประชาชนทั่วราชอาณาจักรเอกสารประกอบ :

Photo : 10 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : กิจกรรมสาธารณะประโยชน์
วันที่เผยแพร่ : 11 มี.ค. 2567
เผยแพร่โดย : ฐานิต ศาลติกุลนุการ | หน่วยงานที่จัด : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เปิดอ่าน : 110 ครั้ง