แนะแนวทางในการออกไปฝึกงาน (กระบวนวิชา 365390)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีระพงษ์ เสาวภาคย์ (หัวหน้าภาควิชาฯ) รวมทั้ง อาจารย์ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรชาติ ให้คำแนะนำ แนะแนวทางในการออกไปฝึกงาน  (365390) ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้อง AB5-550 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 เอกสารประกอบ :

Photo : 8 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การเรียนการสอน
วันที่เผยแพร่ : 6 มี.ค. 2567
เผยแพร่โดย : วิริยา แสนจันทอง | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 67 ครั้ง