การนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา

วันที่ 8 มีนาคม 2567 อาจารย์ ดร. เทวินทร์ แก้วเมืองมูล รองหัวหน้าศูนย์วิจัย บูรณาการ สาธิตและฝึกอบรมนวัตกรรมการเกษตร ได้ให้การต้อนรับอาจารย์ ดร.จีรศักดิ์ เพิ่มฉลาด และ อาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ วิยะชัย จากโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา นายปฏิภาน ทองโคตร นักศึกษาหลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกวิทยาศาสตร์การเกษตรเพื่อสุขภาวะ

#การฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามแนวทางBCGModel

#คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

#ศูนย์วิจัยบูรณาการสาธิตและฝึกอบรมนวัตกรรมเกษตร

#CMU #ChiangMaiUniversity #มช #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน #CMUBGCmodelเอกสารประกอบ :

Photo : 5 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การเรียนการสอน
วันที่เผยแพร่ : 8 มี.ค. 2567
เผยแพร่โดย : ฐานิต ศาลติกุลนุการ | หน่วยงานที่จัด : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เปิดอ่าน : 128 ครั้ง