กระบวนวิชา 365291 ศึกษาดูงาน

ในวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักศึกษากระบวนวิชา 365291 ฝึกปฏิบัติภาคสนามในระบบนิเวศป่าไม้และวนเกษตร ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดย อาจารย์ ดร.ณัฐพล คงดี เป็นอาจารย์ประจำกระบวนวิชาฯ นำนักศึกษาจำนวน 25 คน ที่ลงกระบวนวิชาฯ ดังกล่าว ศึกษาดูงาน ณ อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ ในเรื่องของ ป่าเบญจพรรณผสมป่าเต็งรังบนเนินเขา และมีภูเขาสลับซับซ้อนกัน มีคลองขนาดใหญ่เป็นแหล่งหล่อเลี้ยงชีวิตสัตว์ทั้งหลายของที่นี่ และในพื้นที่อุทยานยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแห่ง เช่น ต้นสักใหญ่เอกสารประกอบ :

Photo : 10 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การเรียนการสอน
วันที่เผยแพร่ : 18 ก.พ. 2567
เผยแพร่โดย : วิริยา แสนจันทอง | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 63 ครั้ง