กระบวนวิชา 365291 ศึกษาดูงาน

ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักศึกษากระบวนวิชา 365291 ฝึกปฏิบัติภาคสนามในระบบนิเวศป่าไม้และวนเกษตร ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดย อาจารย์ ดร.ณัฐพล คงดี เป็นอาจารย์ประจำกระบวนวิชาฯ นำนักศึกษาจำนวน 25 คน ที่ลงกระบวนวิชาฯ ดังกล่าว ศึกษาดูงาน แหล่งศึกษาวิจัยและรวบรวมพรรณไม้ของภาคตะวันออก และอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืช โดยเฉพาะสภาพนิเวศวิทยาของพื้นที่ชุ่มน้ำและป่าเสม็ด ณ สวนพฤกษศาสตร์ระยองเอกสารประกอบ :

Photo : 15 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การเรียนการสอน
วันที่เผยแพร่ : 8 ก.พ. 2567
เผยแพร่โดย : วิริยา แสนจันทอง | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 85 ครั้ง