กระบวนวิชา 365291 ศึกษาดูงาน

ในวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักศึกษากระบวนวิชา 365291 ฝึกปฏิบัติภาคสนามในระบบนิเวศป่าไม้และวนเกษตร ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดย อาจารย์ ดร.ณัฐพล คงดี เป็นอาจารย์ประจำกระบวนวิชาฯ นำนักศึกษาจำนวน 25 คน ที่ลงกระบวนวิชาฯ ดังกล่าว ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา ในด้านต่างๆ ดังนี้

  • ฐานแปลงสาธิตทฤษฎีใหม่
  • ฐานแปลงเกษตรยั่งยืน
  • ฐานงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
  • ฐานงานวิชาการเกษตร

เอกสารประกอบ :

Photo : 36 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การเรียนการสอน
วันที่เผยแพร่ : 6 ก.พ. 2567
เผยแพร่โดย : วิริยา แสนจันทอง | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 99 ครั้ง