กระบวนวิชา 365291 ศึกษาดูงาน

ในวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักศึกษากระบวนวิชา 365291 ฝึกปฏิบัติภาคสนามในระบบนิเวศป่าไม้และวนเกษตร ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดย อาจารย์ ดร.ณัฐพล คงดี เป็นอาจารย์ประจำกระบวนวิชาฯ นำนักศึกษาจำนวน 25 คน ที่ลงกระบวนวิชาฯ ดังกล่าว ศึกษาดูงาน แหล่งท่องเที่ยงทางธรรมชาติที่มีซากดึกดำบรรพ์ (fossil) ไม้กลายเป็นหิน (Petrified Wood) ณ อุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัย -ไม้กลายเป็นหิน ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตากเอกสารประกอบ :

Photo : 14 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การเรียนการสอน
วันที่เผยแพร่ : 5 ก.พ. 2567
เผยแพร่โดย : วิริยา แสนจันทอง | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 85 ครั้ง