กิจกรรมเสริมสร้างทักษะ

ในระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2567 ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ โดยมี หัวหน้าภาควิชาฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีระพงษ์ เสาวภาคย์ จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะให้กับนักศึกษา เพื่อศึกษาระบบนิเวศ รวมไปถึงความหลากหลายของสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อนุรักษ์ จนถึงการจำลองการใช้ชีวิตในป่า ณ เส้นทางศึกษาธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่เอกสารประกอบ :

Photo : 22 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การเรียนการสอน
วันที่เผยแพร่ : 27 ม.ค. 2567
เผยแพร่โดย : วิริยา แสนจันทอง | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 132 ครั้ง