การสกัดและวิเคราะห์สารประกอบ mono-,di-saccharides ในตัวอย่างน้ำผึ้ง ผักและผลไม้ พร้อมทั้งการคำนวณและการแปรผลทางสถิติ

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 ห้องปฏิบัติการสรีระวิทยาพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ โดยมี ดร.สุริยา ตาเที่ยง เป็นวิทยากร บรรยายการอบรม เรื่อง การสกัดและวิเคราะห์สารประกอบ mono-,di-saccharides ในตัวอย่างน้ำผึ้ง ผักและผลไม้ พร้อมทั้งการคำนวณและการแปรผลทางสถิติ ให้แก่เจ้าหน้าที่ นักวิจัย จากมูลนิธิโครงการหลวงเอกสารประกอบ :

Photo : 4 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : อบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 18 ม.ค. 2567
เผยแพร่โดย : ไพลิน บุณณสิริ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 165 ครั้ง