โครงการสัมมนาบุคลากรภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ ประจำปี 2567

ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดทำโครงการสัมมนาบุคลากรภาควิชา ฯ ขึ้นในระหว่างวันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2566 โดยคณาจารย์และบุคลากรภาควิชาฯ ได้เดินทางเข้าศึกษาดูงาน ณ ปตท. สวนสมุนไพรมาบข่า โดยได้เยี่ยมชมและเรียนรู้การผลิตสตรอว์เบอร์รีครบวงจร ในส่วนของของ Marumiki Farm and Cafe และเยี่ยมชมนิทรรศการและรับฟังการบรรยายการผลิตและการใช้ประโยชน์จากสมุนไพร ณ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา จากนั้นเดินทางต่อไปยังศูนย์เลิศพัฒนพฤกษ์ จังหวัดระยอง เพื่อศึกษาดูงานกระบวนการผลิตพืชเมืองหนาวภายในโรงเรือนโดยใช้ระบบทำความเย็นจากของเหลือจากกระบวนการผลิตแก๊ซธรรมชาติ และเข้าชมการจัดแสดงไม้ดอกไม้ประดับ ณ อาคารนิทรรศน์พรรณพฤกษา ศูนย์เลิศพนานุรักษ์ เมื่อวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 และได้เดินทางเข้าศึกษาดูงาน ณ คูโบต้าฟาร์ม อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยได้เยี่ยมชมและเรียนรู้ด้านนวัตกรรมเกษตรครบวงจร โดยมีแนวคิดเพื่อยกระดับการเกษตรแม่นยำที่มีประสิทธิภาพ และให้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่าอย่างยั่งยืน โดยได้เข้าชมพื้นที่ทั้งหมด 10 โซน อาทิเช่น โซนนวัตกรรมพืชสวน โซนเกษตรสมัยใหม่พืชไร่ เป็นต้น เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤศจิกายน 2566 จากนั้นในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ได้เดินทางเข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ สระบุรี โดยได้เยี่ยมชมและเรียนรู้ด้านกระบวนการเพาะพันธุ์เมล็ดพันธุ์ ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ทานตะวัน ข้าวโพดฝักอ่อน และเมล็ดพันธุ์หญ้า และในช่วงบ่ายได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษละโว้ธานีเพื่อเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ครบวงจร ตามลำดับเอกสารประกอบ :

Photo : 124 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การศึกษาดูงาน
วันที่เผยแพร่ : 7 พ.ย. 2566
เผยแพร่โดย : ไพลิน บุณณสิริ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 176 ครั้ง