กระบวนวิชา 400290 (ฝึกงาน 2)

การฝึกงาน 400290 โครงการเกษตรแบบครบวงจร ภาคการศึกษาที่  1 ประจำปีการศึกษา 2566 ในหัวข้อภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2566 หัวข้อ ธรรมชาติในป่าดิบเขาและป่าสนเขา ณ  เส้นทางศึกษาธรรมชาติยอดดอยปุย ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีนักศึกษาทั้งหมด 11 คน โดยมีอาจารย์ประจำภาควิชาฯ อาจารย์ ดร. ปณิดา กาจีนะ และคณะเป็นผู้ควบคุมเอกสารประกอบ :

Photo : 7 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การเรียนการสอน
วันที่เผยแพร่ : 13 ก.ย. 2566
เผยแพร่โดย : วิริยา แสนจันทอง | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 199 ครั้ง