กระบวนวิชา 400290 (ฝึกงาน 2)

การฝึกงาน 400290 โครงการเกษตรแบบครบวงจร ภาคการศึกษาที่  1 ประจำปีการศึกษา 2566 ในหัวข้อภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ ในวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 หัวข้อ การะเพาะกล้าไม้ ณ ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีนักศึกษาทั้งหมด 11 คน โดยมีอาจารย์ประจำภาควิชาฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีระพงษ์ เสาวภาคย์ และคณะเป็นผู้ควบคุมเอกสารประกอบ :

Photo : 17 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การเรียนการสอน
วันที่เผยแพร่ : 9 ส.ค. 2566
เผยแพร่โดย : วิริยา แสนจันทอง | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 88 ครั้ง