กระบวนวิชา 400290 (ฝึกงาน 2)

การฝึกงาน 400290 โครงการเกษตรแบบครบวงจร ภาคการศึกษาที่  1 ประจำปีการศึกษา 2566 ในหัวข้อภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 หัวข้อ การติดตั้งสถานีตรวจวัดทางจุลอุตุนิยมวิทยาป่าไม้และการเกษตร การเชื่อมต่อข้อมูลทางจุลอุตุนิยมวิทยาแบบอัตโนมัติ ณ  ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีนักศึกษาทั้งหมด 11 คน โดยมีอาจารย์ประจำภาควิชาฯ อาจารย์ ดร. มนตรี  แสนวังสี และคณะเป็นผู้ควบคุม

เอกสารประกอบ :

Photo : 12 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การเรียนการสอน
วันที่เผยแพร่ : 30 ส.ค. 2566
เผยแพร่โดย : วิริยา แสนจันทอง | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 143 ครั้ง