โครงการสัมมนาภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566

ระหว่างวันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2566 ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ จัดโครงการสัมมนาภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีระพงษ์  เสาวภาคย์ หัวหน้าภาควิชาฯ ร่วมประชุมและหรือรือ พร้อมทั้งระดมความคิด ร่วมกับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ เพื่อจัดทำรายละเอียด การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ณ อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่เอกสารประกอบ :

Photo : 11 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การประชุม
วันที่เผยแพร่ : 28 ส.ค. 2566
เผยแพร่โดย : วิริยา แสนจันทอง | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 129 ครั้ง